Geological investigations of Sulawesi (Celebes) before 1930

J.T. van Gorsel

Abstract


This paper is an overview of the early discoveries of the geology of Sulawesi, from the first naturalist expeditions in the 1820s until the 1930s. Most of the contributions to the knowleddge of the geology of Sulawesi during the Dutch colonial era came between the late 1880s and 1930, after which geological and mining investigations essentially stopped for four-decades. Before Indonesian Independence in the 1940s, Sulawesi island had been called Celebes, a name introduced by Portuguese explorers in the early 1500s.

Geographically, Sulawesi is rather unique among the larger islands of Indonesia. Unlike the other three large islands Sumatra, Borneo and Java, Sulawesi has four ‘arms’, which are all surrounded by deep seas, and virtually the entire island is mountainous terrain without major rivers or delta systems. Active volcanism is limited to the eastern half of the North Arm and the lone Una-Una volcano in the Tomini Gulf, while Miocene and recently extinct volcanoes are present in SW Sulawesi.

Geologic exploration was challenging. Surveys into uncharted territories before 1920 (before the arrival of detailed topographic maps, air photos and satellite imagery), required topographic surveying of all itineraries with chain and compass, and with a barometer for estimating altitudes.


Full Text:

PDF

References


Abendanon, E.C., 1912. Zur Umrissform der insel Celebes. Zeitschrift Deutschen Geologischen Gesellschaft, Berlin, 64, Monatsberichte 5, p. 266-277.

Abendanon, E.C., 1915. Midden Celebes Expeditie- Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910). E.J. Brill, Leiden, vol. 1 p. 1-451, vol. 2, p. 453-944, vol. 3, p. 953-1381, vol. 4, p. 1383-1902.

Abendanon, E.C., 1916. Een palaeogeographische gevolgtrekking in verband tot de kristallijne schisten-formatie van Midden Celebes. Verhandelingen Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap Nederland Kol., Geol. Serie 3 (Molengraaff volume), p. 171-190.

Abendanon, E.C., 1916. De geomorphologische beteekenis der basische stollingsgesteenten in het middendeel van den Ned.- Ind Archipel. Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 33, 5, p. 742-749.

Abendanon, E.C., 1918. Ontdekking van belangrijke delfstofafzettingen in Ned.-Indië (Midden-Celebes) op grond van een geologischen verkenningstocht. De Ingenieur 1918, 7, 14p.

Abendanon, E.C. and Vermaes, S.J., 1915. Nota's betreffende het voorkomen van nikkel- en ijzerertsen in het Verbeek-Gebergte tusschen Middel-Celebes en het Zuidoostelijke Schiereiland. The Hague, 45p.

Ahlburg, J., 1910. Uber den geologischen Aufbau von Nordcelebes. Zeitschrift Deutschen Geol. Gesellschaft, Berlin, 62, Monatsberichte 3, p. 191-202.

Ahlburg, J., 1913. Versuch einer geologischen Darstellung der Insel Celebes. Geol. Palaeont. Abhandlungen, Neue Folge 12, 1, p. 3-172.

Anonymous, 1920. Uitkomsten van mijnbouwkundige onderzoekingen in een gedeelte van Midden-Celebes (Sasak). Verslagen Mededeelingen Indische Delfstoffen en hare Toepassingen, Dienst Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie, 12, p. 1-64 + plates.

Bothe, A.C.D., 1927. Voorlopige mededeeling betreffende de geologie van Zuid-Oost Celebes. De Mijningenieur 8, 6, p. 97-103.

Bothe, A.C.D., 1928. De asfaltgesteenten van het eiland Boeton, hun voorkomen en economische betekenis. De Ingenieur 19, Mijnbouw 4, p. 27-45.

Brouwer, H.A., 1930. The major tectonic features of Celebes. Proc. Kon. Nederlandse Akademie Wetenschappen, Amsterdam, 33, 4, p. 338-343.

Brouwer, H.A., 1934. Geologisch onderzoekingen op het eiland Celebes. Verhandelingen Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap Nederland Kol., Geol. Serie 10, p. 39-218.

Brouwer, H.A., 1947. Geological explorations in Celebes- summary of the results. In: H.A. Brouwer (ed.) Geological Explorations of the Island of Celebes, North Holland Publ. Co., p. 1-64.

Brumm, A., Jaya Shagir, K., Ismail, T., Hakim, B., Perston, Y., Newman K., and Macknight, C., 2019. Retracing Alfred Russel Wallace’s 1857 expedition to the Maros karsts of Sulawesi. Biological J. Linnean Society 126, 4, p. 637-654.

Bucking, H., 1899. Beiträge zur Geologie von Celebes. Petermanns Geographische Mitteilungen 45, p. 249-260 and p. 273-280.

Bucking, H., 1899. Leucitbasalt aus der Gegend von Pangkadjene in Sud-Celebes. Berichte Naturforschenden Gesellschaft Freiburg I. Breisgau 11, p. 78-84.

Bucking, H., 1900. Cordierit von Nord-Celebes und aus den sog. verglasten Sandsteinen Mitteldeutschlands. Bericht Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt 1900, Wissenschaftliche Abhandlungen, p. 1-20.

Bucking, H., 1904. Beitrage zur Geologie von Celebes. Sammlungen Geol. Reichs-Museums Leiden, ser. 1, 7, p. 29-205.

De Koning Knijff, J., 1914. Geologische gegevens omtrent gedeelten der afdelingen Loewoe, Pare Pare en Boni van het Gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 41 (1912), Verhandelingen 1, p. 277-312.

De Roever, W.P., 1947. Igneous and metamorphic rocks in Eastern Central Celebes. In: H.A. Brouwer (ed.) Geological explorations of the island of Celebes, North Holland Publ. Co., p. 67-173.

De Roever, W.P., 1950. Preliminary notes on glaucophane-bearing and other crystalline schists from Southeast Celebes, and on the origin of glaucophane-bearing rocks. Proc. Kon. Nederlandse Akademie Wetenschappen, Amsterdam, 53, 9, p. 1455-1465.

Dieckmann, W., 1919. Nikkelhoudende lateritische ijzerertsen op Celebes. De Ingenieur 34, 43, p. 782-787.

Dieckmann, W. and Julius, M.W., 1925. Algemeene geologie en ertsafzettingen van Zuidoost Celebes. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 53 (1924), Verhandelingen, p. 11-65.

Dollfus, G.F., 1917. Paleontologie du voyage a l’ile de Celebes de M.E.C. Abendanon. In: E.C Abendanon, E.C. (1917) Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910), E.J. Brill, Leiden, 3, p. 959-1016.

Egeler, C.G., 1947. Contribution to the petrology of the metamorphic rocks of Western Celebes. In: H.A. Brouwer (ed.) Geological Explorations of the Island of Celebes, North Holland Publishing Co., p. 177-346.

Gisolf, W.F., 1917. Petrografie van Midden-Celebes. Microscopisch onderzoek van de gesteenten der Midden-Celebes verzameling van E.C. Abendanon. In: E.C Abendanon, 1917. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910), E.J. Brill, Leiden, vol. 3, p. 1017-1381.

Gisolf, W.F., 1925. Mikroskopisch onderzoek van gesteenten uit Zuidoost Selebes. Jaarboek Mijnwezen Nederl.-Oost Indie 53 (1924), Verhandelingen, p. 66-113.

Hetzel, W.H., 1936. Verslag van het onderzoek naar het voorkomen van asfaltgesteenten op het eiland Boeton. Verslagen en Mededeelingen betreffende Indies delfstofkunde en hare toepassingen, Dienst Mijnbouw Nederlandsch-Indie, Batavia, 21, p. 1-56.

Hirschi, H., 1913. Geologische Beobachtungen in Ost-Celebes. Tijdschrift Kon. Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 30, p. 611-618.

Hotz, W., 1913. Vorlaufige Mitteilung uber geologische Beobachtungen in Ost-Celebes. Zeitschrift Deutschen Geol. Gesellschaft, Berlin, 65, Monatsberichte 6, p. 329-334.

Iddings, J.P. and Morley, E.W., 1915. Contributions to the petrography of Java and Celebes. J. Geology 23, p. 231-245.

Koolhoven, W.C.B., 1930. Verslag over een verkenningstocht in de Oostarm van Celebes en den Banggai Archipel 1923. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 58 (1929), Verhandelingen, p. 187-225.

Koolhoven, W.C.B., 1932. De geologie van het Malili terrein (Midden Celebes). Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 59 (1930), Verhandelingen 3, p. 127-153.

Koperberg, M., 1900. Verslag van het geologisch en mijnbouwkundig onderzoek in de residentie Menado over het jaar 1899. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 29 (1900), p. 30-50.

Koperberg, M., 1902. Geologisch en mijnbouwkundig onderzoekingen in de residentie Menado gedurende het jaar 1901. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 31 (1902), p. 147-161.

Koperberg, M., 1929. Bouwstoffen voor de geologie van de Residentie Manado. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 75 (1928), Verhandelingen 1, p. 1-397.

Koperberg, M., 1929. Bouwstoffen voor de geologie van de Residentie Manado. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 75 (1928), Verhandelingen 2, p. 1-446.

Kundig, E., 1932. Versuch einer petrographischen Characteristik des kristallinen Grundgebirges von Celebes. Schweizerische Mineralogische Petrographische Mitteilungen 12, 2, p. 450-507.

Kundig, E., 1932. Morphologie und Hydrographie der Toili-Ebene (Ostcelebes). Mitteilungen Geographisch-Ethnograph. Gesellschaft Zurich 32, 2, p. 105-134.

Kundig, E., 1956. Geology and ophiolite problems of East-Celebes. Verhandelingen Kon. Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, Geol. Serie 16 (Memorial volume H.A. Brouwer), p. 210-235.

Martin, K., 1917. Bemerkungen uber sogenannt Oligocane und andere Versteinerungen von Celebes. Sammlungen Geol. Reichs-Museums Leiden, N.F., II, 7, p. 299-308.

Molengraaff, G.A.F., 1902. Rapport omtrent de concessie-terreinen der exploratie- en mijnbouw maatschappij Kwandang Soemalata. p. (Unpublished)

Molengraaff, G.A.F., 1902. Ueber die Geologie der Umgegend von Sumalatta auf Nord-Celebes und uber die dort vorkommenden goldfuhrenden Erzgange. Zeitschrift Praktische Geologie 10, p. 249-257.

Reinwardt, C.G.C. and de Vriese, W.H., 1858. Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821, uit zijne nagelaten aantekeningen opgesteld. Frederik Muller, Amsterdam, p. 1-646.

Reijzer, J., 1920. Geologische aanteekeningen betreffende de Zuidelijke Toraja-landen, verzameld uit de verslagen der mijnbouwkundige onderzoekingen in Midden-Celebes. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 47 (1918), Verhandelingen 1, p. 154-209.

Rinne, F., 1900. Skizzen zur Geologie der Minahassa in Nord-Celebes. Zeitschrift Deutschen Geol. Gesellschaft, Berlin 52, 2, p. 327-347.

Rinne, F., 1900. Beitrag zur Petrographie der Minahassa, Nord-Celebes. Sitzungsberichte Preussischen Akademie Wissenschaften, Berlin, 1900, 1, p. 474-503.

Sarasin, P. and Sarasin, F., 1895. Reiseberichte aus Celebes 3. Reise durch Zentral-Celebes vom Golf von Boni nach dem Golf von Tomini. Zeitschrift Gesellschaft Erdkunde Berlin, 30, p. 311-352.

Sarasin, P. and Sarasin, F., 1901. Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes. C.W. Kreidel's Verlag, Wiesbaden, 3. Ueber die geologische Geschichte der Insel Celebes auf Grund der Thierverbreitung, p. 1-169.

Sarasin, P. and Sarasin F., 1901. Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes. C.W. Kreidel's Verlag, Wiesbaden, vol. 4. Entwurf einer geographisch-geologischen Beschreibung der Insel Celebes, p. 1-344.

Sarasin, P. and Sarasin, F., 1905. Reisen in Celebes ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. C.W. Kreidel Verlag, Wiesbaden, vol. 1, p. 1-381 and vol. 2, p. 1-390.

Sarasin, P., 1912. Zur Tektonik von Celebes. Zeitschrift Deutschen Geol. Gesellschaft, Berlin, 64, Monatsberichte, p. 226-245.

Schreuder, S., 1854. Onderzoekingen naar steenkool in de afdeeling Maros of Noorderdistrikten van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch-Indie 7, p. 388-395.

Simandjuntak, T.O., 1986. Sedimentology and tectonics of the collision complex of the East arm of Sulawesi, Indonesia. M.Sc. Thesis, Royal Holloway and Bedford New College, University of London, p. 1-374.

Sukamto, R., 1978. The structure of Sulawesi in the light of plate tectonics. In: S. Wiryosujono and A. Sudradjat (Eds.) Proc. Regional Conf. Geology and Mineral Resources of Southeast Asia (GEOSEA), Jakarta 1975, 2, Indon. Assoc. Geol. (IAGI), p. 121-142.

Sukamto, R., 1986. Tektonik Sulawesi Selatan dengan acuan khusus ciri-ciri himpunan batuan daerah Bantimala. Ph.D. Thesis, Inst. Teknologi Bandung (ITB), p. 1-364.

Surono, 2008. Geology of the Southeast arm of Sulawesi. Geological Survey, Bandung, Spec. Publ. 35, p. 1-213.

Surono and Hartono, U. (Eds.), 2013. Geologi Sulawesi, 2nd Edition, LIPI Press, Bandung, p. 1-348.

’T Hoen, C.W.A.P. and Ziegler, K.G.J., 1917. Verslag over de resultaten van geologisch-mijnbouwkundige verkenningen en opsporingen in Zuidwest Celebes. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie 44 (1915), Verhandelingen 2, p. 235-363.

Van Gorsel, J.T., 2022. Pioneers and milestones of Indonesian geology (~1820-1960s), Dept. of Geological Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia, ITB Press, vols. 1-4, 1533 pages (333+366+366+468), 2230 figures.

Van Leeuwen, T.M. and Pieters, P.E., 2011, 2013. Mineral deposits of Sulawesi. Geological Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources, Bandung, p. 1-127.

Van Schelle, C.J., 1889. Verslag over het voorkomen van goudvoerende aderen bij Sumelatta (Residentie Menado). Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 1889, Technisch Admin. Gedeelte, Verhandelingen, p. 5-38.

Van Schelle, C.J., 1889. Verslag van een onderzoek naar de waarde van bekende goudvindplaatsen in de afdeeling Gorontalo (Res. Menado). Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 1889, Technisch Admin. Gedeelte, Verhandelingen, p. 39-55.

Van Schelle, C.J., 1889. Opmerkingen over de geologie van een gedeelte der afdeeling Gorontalo, Res. Menado. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 1889, Wetenschappelijk Gedeelte 2, p. 115-158.

Van Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M., 1915a. Voorloopige mededeeling in zake de geologie van Centraal-Celebes. Tijdschrift Kon. Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 32, p. 188-204.

Van Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M., 1915b. Bijdrage tot de geologie van Centraal-Celebes. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 43 (1914), Verhandelingen 2, p. 16-74.

Van Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M., 1915c. Rapport over de opsporing van delfstoffen in Nederlandsch-Indie, krachtens opdracht bij Kon. Besluit van 9 Juni 1913, No. 54, Landsdrukkerij, The Hague, 110p.

Van Wingerden, P., 2020. Science on the edge of empire: E. A. Forsten (1811-1843) and the Natural History Committee (1820–1850) in the Netherlands Indies. Centaurus 62, p. 797-821.

Verbeek, R.D.M., 1908. Molukkenverslag. Geologische verkenningstochten in het oostelijke gedeelte van den Nederlandsch Oostindische Archipel. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 37 (1908), Wetenschappelijk Gedeelte, 826p. + Atlas

Von Loczy, L., 1934. Geologie van Noord Boengkoe en het Bongka-gebied tusschen de Golf van Tomini en de Golf van Tolo in Oost-Celebes. Verhandelingen Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap Nederland Kol., Geol. Serie 10, p. 219-322.

Von Rosenberg, C.B.H., 1865. Reistogten in de Afdeeling Gorontalo, gedaan op last der Nederlandsch Indische Regering. Frederik Muller, Amsterdam. p. 1-162.

Von Rosenberg, H., 1878. Der Malayische Archipel, Land und Leute in Schilderungen, gesammelt wahrend eines dreissigjahrigen Aufenthaltes in den Kolonien. Gustav Weigel, Leipzig, p. 1-515.

Von Steiger, H., 1915. Petrografische beschrijving van eenige gesteenten uit de onderafdeeling Pangkadjene en het landschap Tanette van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch Oost-Indie 42 (1913), Verhandelingen, p. 171-227.

Wanner, J., 1910. Beitrage zur Geologie des Ostarms der Insel Celebes. Neues Jahrbuch Mineral. Geologie Palaontologie, Beilage Band 29, p. 739-778.

Wanner, J., 1914. Eine Reise durch Ost-Celebes. Petermanns Geographische Mitteilungen 60, 1, p. 78-81 and p. 133-136.

Wanner, J., 1919. Die Geologie von Mittel-Celebes nach den neueren Forschungen E.C. Abendanons und anderer. Geologische Rundschau 10, 1, p. 45-62.

Wichmann, A., 1890. Bericht uber eine im Jahre 1888-89 im Auftrag der Niederlandischen Geographischen Gesellschaft ausgefuhrte Reise nach dem Indischen Archipel, I. Java and II. Celebes. Tijdschrift Kon. Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (2) 7, p. 907-994.

Wichmann, A., 1893. Uber Glaukophan-Epidot-Glimmerschiefer von Celebes. Neues Jahrbuch Mineral. Geol. Palaont. 1893, 2, p. 176-178.

Wichmann, A., 1893. Petrographische Studien uber den Indischen Archipel. I. Leucitgesteine von der Insel Celebes. Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch-Indie 53, 2, p. 315-331.

Wichmann, A., 1896. Bemerkungen zur Geologie des Posso-Gebietes. Petermanns Geographische Mitteilungen 42, p. 160-165.

Willems, H.W.V., 1937. Contribution to the petrology of the crystalline schists of western Central Celebes (Netherlands East Indies). Doct. Thesis University of Amsterdam, p. 1-147.
DOI: https://doi.org/10.51835/bsed.2022.48.1.391

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published By:

      

The Indonesian Sedimentologists Forum (FOSI)
The Indonesian Association of Geologists (IAGI)


Creative Commons License
Berita Sedimentologi is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.